Ljusdagen 2022

9 aspekter av hållbarhet

I år har vi bjudit in kollegor från branschen som delar med sig av sina personliga reflektioner och förhållningssätt och exempel kopplat till hållbara ljusmiljöer. Det blir en stafett av nio föredrag à 8 minuter med forskare, ljusdesigners och representanter från myndigheter. Ämnen varierar mellan cirkularitet, ljusföroreningar, minskad material- och energianvändning samt aspekter som bidrar till hälsa och välbefinnande.

VAD ÄR HÅLLBARHET FÖR DIG
– 9 kortpresentationer med olika aspekter av hållbarhet:

Peter Bennich, belysningsspecialist, Energimyndigheten:
”Hållbar belysning ur ett EU-perspektiv”

Lina Färje, ljusdesigner, Tyréns:
”Cirkulära tankar i rollen som ljusdesigner”

Paul Rogers, architect SAR/MSA, ACC Fasadkonsult:
”SHADE = Light – How the choice of glass and sunshade affect your lighting design.”

Johannes Lindén, PhD Physics, Ljusforskare, Lunds universitet:
”Tänk på flimmer – spara resurser”

Henrik Gidlund, belysningsspecialist, Trafikverket:
”Avancerad närvarostyrd utomhusbelysning, vad ska vi med det till?”

BENSTRÄCKARE – 15 minuter

Clara Fraenkel, arkitekt SAR/MSA, ljusdesigner MSc, White Arkitekter:
”Ljusföroreningar – metoder och försök att balansera ljus och mörker”

Ute Besenecker, Ph.D. Associate Professor in Lighting Design & Eva Persson, Senior Ljusdesigner, Tyréns:
”NorDark – pågående forskningssamarbete för exteriör belysning med mer än människan i fokus”

Annika Jägerbrand, Fil dr. i ekologi, universitetslektor i miljövetenskap &
Maria Nilsson Tengelin, PDh, forskare Fotometri & Radiometri, RISE Reserarch Institutes of Sweden:
”Kasta eller återvinna: Vad händer med LED-belysning när den är uttjänt?”

Johan Moritz, ljusdesigner, Malmö stad
”Vägra återvinna – kräv återbruk!”