8×10 min om aktuellt inom ljus

––––

Drönarmätningar av ljus ovanför vägbelysning

Maria Nilsson Tengelin, Forskare Fotometri & Radiometri
Stefan Källberg, Teknisk chef Fotometri, båda från RISE

––––

Nordark del II – metoder för hållbar ljusdesign med behov för människan och naturen i Norden

Eva Persson, ljusdesigner, Tyréns och Seren Dincel, doktorand på KTH ALD 

––––

Belysningens ekologiska effekter: Utmaningar och framsteg för en hållbar framtid

Annika Jägerbrandt, forskare, universitetslektor, Högskolan i Gävle

––––

Ljusets roll för ­hållbar stadsutveckling

Christina Vildinge, Studioledare Landskap & Visualisering White. Doktorand i Design HDK-Valand.
Lars Ocklund, Planeringsledare belysning, Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs stad

––––

Bensträckare

––––

Examensarbetena visar riktningen – vad väljer ljusdesignstudenterna att jobba med?

Ulrika Wänström Lindh, PhD, universitetslektor, JTH

––––

Elsäkerhetsverkets roll i lysrörsutfasningen

Sofia Brorson, inspektör hos Elsäkerhetsverket

––––

Hur mycket besvär har vi av bländande LEDpaneler?

Hillevi Hemphälä, doktor i arbetsmiljöteknik med inriktning på synergonomi, LTH  

––––

Ljusdesign – grunden till hållbar belysning

Fanny Englund, ljusdesigner, Light Bureau

––––