Ljusdagen 2022

Framtidens städer och livsmiljöer

Huvudtalare: Alexander Ståhle, KTH, Spacescape

Alexander Ståhle är stadsforskare och stadsplanerare och en av landets mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling, fastigheter och trafik. Han är doktor i stadsbyggnad på KTH, VD för arkitektkontoret Spacescape och grundare till Placetoplan.