Ljusdagen 2022

Festmiddag och prisutdelningar:

Under middagen hålls följande prisutdelningar:
Svenska Skyltpriset
Svensson Stora Förtjänstpris
Svenska Ljuspriset