Ljusdagen 2022

Kortpresentationer om hållbarhet fortsätter…

Ute Besenecker, Ph.D. Associate Professor in Lighting Design & Eva Persson, Senior Ljusdesigner, Tyréns:
”NorDark – pågående forskningssamarbete för exteriör belysning med mer än människan i fokus”

Clara Fraenkel, arkitekt SAR/MSA, ljusdesigner MSc, White Arkitekter:
”Ljusföroreningar – metoder och försök att balansera ljus och mörker”

Annika Jägerbrand, Fil dr. i ekologi, universitetslektor i miljövetenskap &
Maria Nilsson Tengelin, PDh, forskare Fotometri & Radiometri, RISE Reserarch Institutes of Sweden:
”Kasta eller återvinna: Vad händer med LED-belysning när den är uttjänt?”

Johan Moritz, ljusdesigner, Malmö stad
”Vägra återvinna – kräv återbruk!”