Paus, fördrink, mingel 

Hemljus Designpris och Svenska Skyltpriset delas ut under minglet.