Ljusdagen 2019

Smart ljus

Sedan ett drygt år tillbaka pågår på Konstfack ”Smart ljus: Utveckling av nya belysningsstrategier för gångvägar”. Där samverkar designforskare, ljusdesigner och psykologer med att pröva olika scenarier, samla in och bearbeta observationer. Projektet är en samverkan mellan Konstfack, Stockholms universitet och Botkyrka kommun.

Presentatörer: Lennart Högman, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen